Behandelingen

Restauratieve tandheelkunde


Tandweefsel kan verloren gaan door verschillende processen. Slijtage van de tanden is, naast cariës (gaatjes), een veel voorkomende oorzaak. Er kunnen dan allerlei klachten ontstaan zoals het niet goed kunnen kauwen. Het gebit kan dusdanig aangetast worden waardoor ook het aangezicht in negatieve zin veranderd. Bij restauratieve behandelingen wordt gestreefd naar een volledig functieherstel door het vervangen van verloren gegaan tandweefsel. Hierbij worden kleine gaatjes en inefficiënte vullingen gerepareerd met composiet (wit vulmateriaal).

Voor herstel van grote defecten en vullingen kunnen er kronen en bruggen worden gemaakt. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit en esthetiek van de nieuwe restauraties.

Wilt u patiënt worden bij onze praktijk? U bent van harte welkom.